Danh sách từ A-Z
Nội dung phim

Hà Tặc

Nội dung phim Hà Tặc:

Vào thời Nam Tống, các con sông ở sông Hà Thủy đều có giặc cướp, triều đình đã cử ra trang bìa chương tinh nhuệ “Giang đội quân” làm đặc sứ đi kiểm tra vụ án trên sông. Trong cuộc điều tra, người cựu binh của quân đội đã nghỉ hưu gặp nhau, và hai người đã thiết lập tình bạn trong sự hiểu lầm. Nó trùng hợp với tình yêu của cô gái Yu Pei, người bị đánh cắp bởi dòng sông. Hai người đã chung tay giải cứu Yu Pei và đứa trẻ bị bắt cóc, sông bị đánh cắp và cả nhóm vẫn bình an vô sự.

Mở rộng...