Danh sách từ A-Z
Server #1
Nội dung phim

Liêm Chính Đệ Nhất Kích

Nội dung phim Liêm Chính Đệ Nhất Kích:

Liêm Chính Đệ Nhất Kích xoay quanh một đội chống tham nhũng đã được tạo ra bên trong cảnh sát Hồng Kông để chống lại sự quấy phá của những phần tử xã hội đen và sự phản bội của không ít người đang làm việc trong lực lượng cảnh sát cũng như trong xã hội nói chung.

Mở rộng...