Danh sách từ A-Z
Nội dung phim

Nộ Hỏa

Nội dung phim Nộ Hỏa:

Cheung Sung-bong là một sĩ quan của Đơn vị Tội phạm Khu vực, người đã làm việc ở tuyến đầu trong nhiều năm. Người bảo trợ của anh ấy, Yau Kong-ngo, tôn trọng anh ấy và cố gắng tiếp cận anh ấy. Tuy nhiên, số phận lại đưa đẩy họ chống lại nhau.

Mở rộng...