Danh sách từ A-Z
Nội dung phim

Nửa Đêm

Nội dung phim Nửa Đêm:

Kyung-Mi (Jin Ki-Joo) có vấn đề về thính giác. Cô ấy làm cố vấn ngôn ngữ ký hiệu tại một trung tâm cuộc gọi. Vào ban đêm, trên một con phố ở Seoul, cô gặp kẻ giết người hàng loạt Do-Sik (Wi Ha-Joon). Kyung-Mi cố gắng chạy trốn khỏi anh ta.

Mở rộng...