Danh sách từ A-Z
Pony bé nhỏ: Thế hệ mới Trailer
Xem phim
Server #1
Nội dung phim

Pony bé nhỏ: Thế hệ mới

Nội dung phim Pony bé nhỏ: Thế hệ mới:

Equestria đang bị chia rẽ. Nhưng ̣một anh hùng đầy nhiệt huyết tin rằng Thổ Mã, Thiên Mã và Kỳ Lân nên làm bạn. Từ tận đáy lòng, cô nàng quyết tâm chứng tỏ điều đó.

Mở rộng...