Danh sách từ A-Z
Server #1
Nội dung phim

Tân Long Hổ Phong Vân

Nội dung phim Tân Long Hổ Phong Vân:

THE MOST WANTED : Một cảnh sát tân binh, người tốt nghiệp đứng đầu lớp học của mình chấp nhận một nhiệm vụ nguy hiểm bí mật. Một cuộc đột kích bất thành dẫn đến sự phản bội và tân binh trẻ thấy mình là một trong những người mà bọn tội phạm muốn nhất ở Hồng Kông.

Mở rộng...